Rejestracja

Obowiązuje oddzielna rejestracja dla referentów oraz słuchaczy. Nabór abstraktów został już zakończony.

W przypadku słuchaczy, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń. Niestety, ze względu na duże zainteresowanie, limit miejsc został już wyczerpany.