Kontakt

Sekcja Psychologii Sądowej KNSP UJ
Instytut Psychologii UJ
Al. Mickiewicza 3
31-120 Kraków
E-mail: psychologiasadowa@gmail.com