Zaproszenie

Możesz również pobrać zaproszenie w formacie .pdf - call_for_papers_PL.pdf

Sekcja Psychologii Sądowej Koła Naukowego Studentów Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytut Ekspertyz Sądowych im. Jana Sehna w Krakowie zapraszają do udziału w III Krakowskiej Konferencji Psychologii Sądowej (3rd Cracow Conference of Psychology and Law), która odbędzie się w Krakowie w dniach 28-30 maja 2010 roku. Konferencja ma charakter międzynarodowy, językami konferencji są polski i angielski.

ZGŁOSZENIA REFERATÓW

Zachęcamy osoby pragnące wygłosić podczas konferencji referat do zgłaszania abstraktów (do 1800 znaków). Tematem konferencji jest OSOBA ŚWIADKA z perspektywy tak psychologicznej, jak i prawniczej. Zachęcamy w szczególności do nadsyłania doniesień z badań. Proponowane zagadnienia:

 • status świadka w procesie karnym
 • prawa świadka pokrzywdzonego
 • świadek małoletni – regulacje prawne
 • świadek w procesie karnym a świadek w innych procedurach
 • specyfika zeznań świadka małoletniego
 • nietypowe techniki wykorzystywane wobec świadka (np. hipnoza, wariograf)
 • wskaźniki oceny wiarygodności zeznań
 • wykrywanie kłamstwa
 • psychologiczna ekspertyza sądowa dotycząca zeznań
 • pamięć w kontekście zeznań:
  • zniekształcenia pamięci
  • dezinformacja
  • pamięć a emocje
  • pamięć a PTSD
  • neuropsychologia pamięci w kontekście zeznań świadka

Czas wystąpienia wynosi 30 minut (razem z dyskusją). Abstrakty w języku wystąpienia (polskim lub angielskim) należy wysyłać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej konferencji, w zakładce: “Rejestracja”. Nieprzekraczalnym terminem nadsyłania zgłoszeń jest dzień 25 kwietnia 2010. O przyjęciu referatu na konferencję uczestnicy zostaną powiadomieni do końca kwietnia. Organizatorzy nie pobierają opłat za udział w konferencji.

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

Serdecznie zapraszamy również słuchaczy do uczestnictwa w konferencji. Udział w konferencji jest bezpłatny. Z powodu ograniczonej liczby miejsc konieczna jest jednak rejestracja uczestników. Rejestracji można dokonać na stronie konferencji w zakładce: “Rejestracja”. W przypadku wyczerpania liczby miejsc decyduje kolejność zgłoszenia.