O Konferencji

Krakowska Konferencja Psychologii Sądowej to największe w Polsce cykliczne wydarzenie naukowe poświęcone zagadnieniom na styku psychologii i prawa. Organizatorzy – Sekcja Psychologii Sądowej Koła Naukowego Studentów Psychologii UJ (przy wsparciu Instytutu Ekspertyz Sądowych im. J. Sehna w Krakowie) od początku istnienia Konferencji stawiają sobie za cel uczynienie z niej miejsca otwartego tak dla praktyków, badaczy jak i adeptów nauk sądowych, naturalnie ze szczególnym uwzględnieniem psychologii. Tradycyjnie już nie pobieramy żadnych opłat od uczestników.

Tegoroczna edycja – już trzecia – skupia się wokół tematu świadka. Ze względu na specyfikę pracy psychologa w Polsce, nacisk zostanie położony na instytucję świadka w procesie karnym, nie chcemy jednak ograniczać w ten sposób programu konferencji.

Po raz pierwszy Konferencja będzie trwała trzy dni, po raz pierwszy również zaprosiliśmy gości z zagranicy – wybitnych badaczy zajmujących się psychologią zeznań świadków.

Zachęcamy do udziału w Konferencji oraz nadsyłaniu abstraktów wystąpień.

Komitet Organizacyjny III Krakowskiej Konferencji Psychologii Sądowej