Goście

W tym roku zaproszenie do udziału w konferencji przyjęli:

  • Profesor Ray Bullprofesor psychologii sądowej na uniwersytecie w Leicester. Zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami przesłuchań podejrzanych, świadków oraz ofiar. Prowadził również badania z zakresu pamięci świadków. Autor i współautor wielu publikacji, między innymi książki “Psychology and Law: Truthfulness, Accuracy and Credibility” (w Polsce wydanej pod tytułem “Prawo i Psychologia: Wiarygodność zeznań i materiału dowodowego”).
  • Prof. dr hab. Józef Krzysztof Gierowski – dr praw, dr hab. psychologii, prof. nauk medycznych, prof. w Instytucie Ekspertyz Sądowych w Krakowie (od 1994, kierownik Zakładu Patologii Społecznej Katedry Psychiatrii UJ CM (1991-1996), kieruje Zakładem Psychologii Lekarskiej, a także Pracownią Psychopatologii Sądowej Katedry Psychiatrii UJ CM (od 2003), przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie (2003-2007), przewodniczący Komisji ds. Rekomendacji dla biegłych psychologów PTP (od 2002), laureat Nagrody I stopnia im. Prof. Bohdana Zawadzkiego “w uznaniu wybitnych zasług dla rozwoju psychologicznej praktyki sądowej i klinicznej” (2004), autor i współautor ponad 250 publikacji naukowych z zakresu psychologii, psychiatrii sądowej i psychologii lekarskiej oraz monografii.
  • Prof. dr hab. Maria Jagodzińska – profesor Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przez wiele lat pełniła funkcję kierownika Katedry Psychologii Uczenia się i Pamięci . W roku 2007 przeszła na emeryturę. Jej zainteresowania badawcze oscylują m.in. wokół problemów związanych z rozwojem pamięci . Jest autorką książek takich jak “Rozwój pamięci w dzieciństwie” (2003) oraz “Psychologia pamięci. Badania, teorie, zastosowania” (2008).
  • Profesor Günter Köhnken - profesor psychologii na Uniwersytecie Christiana-Albrechta w Kilonii. Autor wielu badań i publikacji dotyczących m.in.: pamięci świadka, oceny wiarygodności zeznań oraz techniki wywiadu poznawczego.  Członek Komitetu Naukowego 20. Konferencji Europejskiego Stowarzyszenia Psychologii i Prawa, która odbędzie się 15.-18. czerwca 2010 r. w Geteborgu.
  • mgr Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska - psycholog sądowy, kierownik Zakładu Psychologii Sądowej Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie, wykładowca Centrum Edukacyjnego Nauk Sądowych, członek Komisji ds. Rekomendacji dla biegłych psychologów PTP, członek Europejskiego Stowarzyszenia Psychologii i Prawa (EAPL), a także zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Psychologii Śledczej (IA-IP) oraz Rady Fundacji Dzieci Niczyje, autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu psychologii sądowej.
  • mgr Ewa Wach – psycholog sądowy,  pracownik Instytutu Ekspertyz Sądowych, specjalizuje się m.in.w problematyce  zeznań świadków, wyjaśnień oskarżonych, wiktymologii, profilowaniu nieznanych sprawców przestępstw, autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu.. Wykładowca Centrum Edukacyjnego Nauk Sądowych oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.
  • mgr Magdalena Zawadzka – psycholog o specjalizacji klinicznej. Posiada certyfikat Towarzystwa Psychoprofilaktycznego. Pracuje w Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka” z dziećmi krzywdzonymi (diagnoza, terapia, interwencja). Opiniuje na zlecenie sądu, prowadzi szkolenia różnych grup profesjonalistów w zakresie problematyki dziecka krzywdzonego. Koordynuje i prowadzi ogólnopolski Klub Biegłego Psychologa oraz studium „Opiniowanie sądowo-psychologiczne w sprawach z udziałem dzieci”