Potwierdzenie udziału/zapisy na warsztaty

Pragniemy przypomnieć, iż do 16 maja oczekujemy na potwierdzenia uczestnictwa w konferencji. Można tego dokonać poprzez jednoczesne zgłoszenie uczestnictwa w warsztatach – ich lista znajduje się poniżej:

1. dr Alicja Czerederecka (Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie):
“Wykorzystanie testu Rorschacha w ocenie zeznań świadka” – BRAK WOLNYCH MIEJSC


2. Magdalena Zawadzka (Fundacja Dzieci Niczyje):
„Przygotowanie małoletniego świadka do udziału w przesłuchaniu”

3. Marek Abramowicz (Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie):
„Wariograf w praktyce”

4. Ewa Kaczor-Rożek (Wydział Dochodzeniowo-Śledczy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie):

“Metody przesłuchania świadka” – BRAK WOLNYCH MIEJSC

5. Dr hab. Polczyk (Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloński):
„Wywiad poznawczy”

6. Paweł Doliński (Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloński):
„Diagnoza psychopatii u dorosłych za pomocą skali PCL-R autorstwa R. Hare”

7. Agnieszka Haś, Tomasz Rajtar (Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie):
“Zastosowanie skali PCL-R w psychologicznej diagnozie dla potrzeb sądu. Ocena zeznań u osób z zaburzeniami o charakterze psychopatii”

8. Dawid Grądziel (Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski):
„Psychologicznie o zeznaniach świadków: nieletnich, osób w podeszłym wieku i upośledzonych umysłowo”

9. Sylwia Dominik (Wydział Psychologii Uniwersytet Warszawski):
„Psychologicznie o zeznaniach świadków: osób dorosłych”