Nabór abstraktów zakończony

Nabór abstraktów na III Krakowską Konferencję Psychologii Sadowej został zakończony – najpóźniej 4. maja zostanie przesłana informacja o akceptacji/odrzuceniu abstraktu. W tym dniu zostanie ogłoszony też program konferencji oraz rozpoczną się zapisy na warsztaty – równoznaczne z potwierdzeniem chęci uczestnictwa w konferencji.

Brak potwierdzenia chęci uczestnictwa w konferencji  spowoduje wykreślenie z listy słuchaczy i zwolnienie miejsca dla osób z listy rezerwowej.